Přehled řešení Zarafa

Zarafa se odlišuje od proprietárních a jiných open source řešení tím, že jako jediná kombinuje otevřenou, kompatibilní a podnikovou spolupráci. Díky této kombinaci je Zarafa vnímána svými zákazníky a partnery jako jediná skutečná náhrada za Microsoft Exchange.

Hlavní vlastnosti

V dnešní době je e-mail jedna z mission critical podnikových aplikací. Nejenže Zarafa nativně podporuje aplikaci Outlook, ale uživatelé mohou použít také webové rozhraní, který má stejný vzhled jako Web 2.0 Outlook. Samozřejmostí je multijazyková podpora serverové i klientské části. Plná podpora ActiveSync kompatibilních zařízení včetně BlackBerry Enterprise Serveru. Z podporovaných protokolů jsou to zejména tyto: MAPI, POP3, SMTP, IMAP, CalDev/iCAL, LDAP atd.


Detailní přehled vlastností Zarafa Porovnání Zarafa vs Exchange Integrace Zarafa v Outlook
 • E-mail
 • E-mail
  Kromě přístupu k vlastnímu e-mailu nabízí Zarafa sdílení schránky a delegace přístupů na jednotlivé složky a položky prostřednictvím pokročilých nástrojů systému a práce v týmech. Schránky skupin a veřejné složky lze naplnit daty ze všech příchozích mailů, či kontaktů a adresářů. Průvodce pravidly na straně serveru Vám pomůže s jejich automatickým uspořádáváním.
 • E-mail
 • Kalendář
  Vlastní i sdílení kalendáře, plánování schůzek a prostředků s kolegy včetně informací o jejich dostupnosti, posílání žádostí o schůzku nebo rezervování zdroje.
  Podpora CalDAV brány pro synchronizaci s ostatními systémy a aplikacemi.
 • E-mail
 • Kontakty
  Všichni vnitřní uživatelé mohou být k dispozici v globálním adresáři. Samozřejmostí je správa osobních kontaktů a distribučních seznamů, ale k dispozici jsou také centrálně udržované složky kontaktů s možností delegovaných práv.
 • E-mail
 • Úkoly
  Můžete mít své osobní seznamy úkolů nebo je delegovat a sdílet s ostatními kolegy a pracovat tak mnohem efektivněji.

Mobilita

Zarafa umožňuje uživatelům pracovat s mobilními zařízeními pomocí různých technologií bez nutnosti instalace aplikací třetích stran. Můžete použít ActiveSync kompatibilní zařízení přes Z-Push a BlackBerry zařízení pomocí serveru BlackBerry Enterprise Server (BES) k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů.

 • iPhone
 • BlackBerry
 • Android
 • Nokia
 • Microsoft

Z-push

Z-Push je open source implementace ActiveSync, která synchronizuje e-maily, kontakty, kalendář a úkoly v Zarafa. Zarafa spolupracuje s výrobci mobilních zařízení na podpoře této dominantní open source platformy ActiveSync.

Všechna zařízení podporující ActiveSync standard jsou plně kompatibilní a mohou synchonizovat všechen obsah úživatelských dat Zarafa systému. Jedná se o zařízení typu iPhone/iPad/ iPod, platformy na bázi Android OS, Windows mobile, Palm Treos a další. Zarafa podporuje následující klíčové vlastnosti:
 • over-the-air synchronizaci pošty, adresáře a kalendáře
 • používání nativního rozhraní zařízení, není nutný žádný další poštovní klient
 • prohledávání zpráv, správa všech složek
 • otevírání/prohlížení příloh
 • správa událostí kalendáře; schvalování/zamítnutí pozvánek
 • jednoduchá konfigurace zařízení (stačí pouze vložit jméno serveru Zarafa a Vaše uživatelské jméno); vzdálená správa zařízení

BlackBerry

BlackBerry zařízení jsou integrována pomocí serveru BlackBerry Enterprise Server (BES) nebo BlackBerry Enterprise Server Express (BES Express). MAPI kompatibilita umožňuje Zarafa emulovat Exchange a proto je plně kompatibilní s BlackBerry.
 • synchronizace pošty, adresáře a kalendáře
 • přístup do Zarafa GAL - Globální address book
 • prohledávání zpráv
 • otevírání/prohlížení příloh
 • vytváření událostí v kalendáři
 • schvalování/zamítnutí pozvánek kalendáře
 • možnost správy uživatelů v administrační konzoli BlackBerry

BlackBerry integrace je součástí verzí Zarafa Professional a Enterprise.